تماس با ما

برای تماس با بخش پشتیبانی گروه تولیدی میتوانید از فرم زیر با ما در ارتباط باشید

آدرس: شهر صنعتی رشت ورودی اول خیابان شهید انصاری گروه تولیدی اشی مشی
تلفن : 50-33882548 -013
فکس: 33882808 -013

فرم الکترونیکی

عنوان:
بخش:
نام کامل:
ایمیل:
توضیحات:

Gooya Gostaran Web co